Симпозиум на СГЗБ -2022

XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

Съвременни технологии, образование и
професионална практика в геодезията
и свързаните с нея области

София, 2 – 4 ноември 2022

Място

Дом на науката и техниката,,
ул. „Г. С. Раковски” 108,
гр. София


02 - 04.11.2022 г.
oт 9:00 до 18:00 часа


Сесиите ще се проведат в хибридна форма - с присъствено и онлайн участие.

Регистрация

02 ноември 2022 г.
от 14:00 часа


Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108. гр. София

Изложба

03 ноември 2022 г.
09:00 - 17:00 часа


На изложбата ще бъдат представени оптични, фотограметрични, GNSS и други инструменти и системи, програмни продукти, проекти и технологии.

Технически сесии

02 - 04 ноември 2022 г.
09:00 - 17:00 часа


Техническа сесия за представяне на новости от фирмите производители на геодезически инструменти и технологии.

С финансовата подкрепа на:

Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката

ДОГОВОР № КП-06-МНФ/17 от 21.09.2022Г. С ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – БАН

Събитието се организира
със специалната подкрепа на:

СПОНСОРИ И ИЗЛОЖИТЕЛИ

Младите  автори – студенти, докторанти и постдокторанти, ще бъдат   поощрени, а отличените автори – наградени от нашия партньор: