Симпозиум на СГЗБ -2022

Онлайн достъп до сесиите:

3 ноември 2022 (четвъртък), 8:30 часа

Програма

Програмата подлежи на уточнения и промени!